Hurst Files

 
 

Op zoek naar toekomstige draaimomenten
Kennis over toekomstige draaimomenten op de internationale financiële markten is van essentieel belang voor iedere belegger. Via de Hurst Files gaan we op zoek naar deze
mogelijke draaimomenten, zowel voor toppen als bodems, voor meer dan 25 internationale aandelen- en grondstoffenindices.
Repeterende cycli bieden blik op de toekomst
Repeterende cycli bieden een blik op de toekomst. In de Hurst Files worden de cyclische krachten die de markten beïnvloeden uit het koersverloop gefilterd. Op basis van de
gevonden cycli kan vervolgens een inschatting worden gemaakt van toekomstige op- en neerwaartse draaimomenten op de financiële markten.
Een tweewekelijkse publicatie
Via een tweewekelijkse publicatie, met daarin meer dan 25 grafieken, krijgt u van terzake kundige analisten een blik op deze toekomstige draaimomenten. In de koersgrafieken
worden ze inzichtelijk en beargumenteerd weergegeven.
Wie of wat is Hurst?
De analyses in de VDVM Hurst files zijn gebaseerd op de technieken en inzichten van J.M.Hurst. De lange termijn koersontwikkeling (meerdere jaren tot decennia) wordt bepaald
door fundamentele invloeden. Dit heeft echter weinig toegevoegde waarde voor de dagelijkse beleggingspraktijk. Het gedeelte dat koersen tientallen procenten per jaar kan laten fluctueren wordt bepaald door het samenspel van cycli. En deze zijn semi voorspelbaar!
 
 


VDVM
Maastoren 43rd floor
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
[email protected]
+31(0)10 - 30 27 100VDVM in het kort
VDVM levert financial markets research en diensten voor de zakelijke en retail markt.